:: دوره 5، شماره 20 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد اول _ شماره اول_صفحات 5 الی 79 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصاد مراکز شهرها (نمونه موردی: رینگ اول شهر همدان)
سیده مهسا احقر*، کیانوش ذاکرحقیقی
چکیده:   (1105 مشاهده)
در سال‌های اخیر، از سرمایه اجتماعی، به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می‌شود. اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی در یک جامعه تا حدی است که می‌توان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه‌یافته به‌طور آشکاری مشاهده کرد. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به‌عنوان (ثروت نامرئی یک کشور) در نظر می‌گیرد و آن را دربرگیرنده نهادها و روابط و هنجارهایی می‌داند که تعاملات اجتماعی را شکل می‌دهند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی ازجمله مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی شاهد رشد اقتصاد شهری باشیم. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌دست‌آمده است. هدف پژوهش حاضر بهبود شرایط اقتصادی در مرکز شهر همدان با استفاده سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش‌های کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه به‌صورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف مغازه‌داران محدوده انتخاب‌شده است. حجم نمونه 315 نفر بوده و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه با استفاده از تحلیل همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در این محدوده در سطح پایینی قرار دارد و با افزایش سرمایه اجتماعی می‌توانیم شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم.
واژه‌های کلیدی: سرمایه اجتماعی، اقتصاد شهری، مراکز شهر، رینگ مرکزی شهر همدان
متن کامل [PDF 293 kb]   (346 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 20 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها