:: دوره 6، شماره 22 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد اول _ شماره اول_صفحات 5 الی 79 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر انگاره شهر خلاق در پویش اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)
هیرو عاطفی*، ایرج حاتمی علمداری
چکیده:   (1169 مشاهده)
شهرها مرکز ثروت ملل هستند؛ اما در قرن جدید ماهیت تولید ثروت و توسعه تغییر کرده و زیربنای آن ایده، خلاقیت و تبدیل آن به تولید و خدمات است. حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلاق به دلایل جایگاه شهر به‌عنوان محل شکل‌گیری بسترهای جامعه دانایی محور، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی و اجتماعی امر بسیار مهم و ضروری است. این تحقیق باهدف تأثیر انگاره شهر خلاق در پویش اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهر تبریز انجام‌شده است. روش بررسی این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده، به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری متخصصین و صاحب‌نظران برنامه‌ریزی شهری در کلان‌شهر تبریز بوده است. جهت سنجش متغیرهای شهر خلاق و پویش اقتصادی_اجتماعی از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در کلان‌شهر تبریز استفاده‌شده است. براساس نتایج پژوهش، نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که متغیر نوآوری با میانگین رتبه‌ای (61/5) در وضعیت بهتر و مساعدتری نسبت به سایر متغیرهای شهر خلاق قرار دارد و متغیر رهبری با میانگین رتبه‌ای (29/3) در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به سایر متغیرهای شهر خلاق کلان‌شهر تبریز قرار دارند. نتایج آزمون تی که به وضعیت کلی شاخص‌ها اشاره دارد نشان داد، کلیه مؤلفه‌های شهرخلاق در کلان‌شهر تبریز در وضعیت ضعیف و پایین‌تر از متوسط ارزیابی‌شده‌اند. نتایج آزمون رگرسیون که ارتباط بین متغیرها را نشان می‌دهد بیان‌کننده این است که 5/39 درصد تغییرات پویش اقتصادی-اجتماعی شهر تبریز، توسط تغییرات در مؤلفه‌های شهر خلاق تبیین می‌گردد. به‌طوری‌که متغیر کیفیت زندگی دارای بیشترین تأثیر و متغیر رهبری دارای کمترین تأثیر بر پویش اقتصادی و اجتماعی‌اند. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که 35 درصد از تغییرات پویش اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهر تبریز ناشی از تغییرات مؤلفه‌های شهر خلاق در کلان‌شهر تبریز است.
واژه‌های کلیدی: شهر خلاق، پویش، اقتصادی، اجتماعی کلان‌شهر تبریز
متن کامل [PDF 565 kb]   (2300 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 22 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها