اعضای هیات تحریریه


محمد تقی رضویان
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mtrazaviangmail.com
اسماعیل شیعه
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
es_shiehiust.ac.ir
حمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir
علی سلطانی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه شیراز
soltanishirazu.ac.ir
حسین نظم فر
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محقق اردبیلی
nazmfaruma.ac.ir
جمال الدین مهدی نژاد
استاد گروه معماری
دانشگاه شهید رجائی تهران
j_mahdinejadyahoo.com
مسعود صفایی پور
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید چمران اهواز
safaee_pscu.ac.ir
سهیل سبحان اردکانی
استاد گروه محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
s_sobhaniauh.ac.ir
مهرداد کریمی مشاور
استاد گروه معماری
دانشگاه بوعلی سینا
mkmoshaveryahoo.com
امیررضا گودرزی
دانشیار گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
amir_r_goodarziyahoo.co.uk
کیانوش ذاکرحقیقی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات محیطی هفت حصار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Haft Hesar Journal of Environmental Studies

Designed & Developed by : Yektaweb