اعضای هیات تحریریهحمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir

کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com

منوچهر طبیبیان
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه تهران
matabibianyahoo.com
محمد تقی رضویان
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mtrazaviangmail.com
اسماعیل شیعه
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
es_shiehiust.ac.ir
حمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir
علی سلطانی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه شیراز
soltanishirazu.ac.ir
حسین نظم فر
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محقق اردبیلی
nazmfaruma.ac.ir
کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com
مهرداد کریمی مشاور
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بوعلی سینا
mkmoshaveryahoo.com
امیررضا گودرزی
دانشیار گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
amir_r_goodarziyahoo.co.uk
سهیل سبحان اردکانی
استاد گروه محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
s_sobhaniauh.ac.ir

اردشیر انجمنی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آرلینگتون تگزاس امریکا
anjomaniuta.edu
ویجای دواداس
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه فناوری رورکی هندوستان
v.devadasar.iitr.ac.in

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات محیطی هفت حصار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Haft Hesar Journal of Environmental Studies

Designed & Developed by : Yektaweb