اعضای هیات تحریریهحمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir

کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com

منوچهر طبیبیان
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه تهران
matabibianyahoo.com
محمد تقی رضویان
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mtrazaviangmail.com
اسماعیل شیعه
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
es_shiehiust.ac.ir
حمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir
علی سلطانی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه شیراز
soltanishirazu.ac.ir
حسین نظم فر
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محقق اردبیلی
nazmfaruma.ac.ir
کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com
مسعود صفایی پور
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید چمران اهواز
safaee_pscu.ac.ir
امیررضا گودرزی
دانشیار گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
amir_r_goodarziyahoo.co.uk
سهیل سبحان اردکانی
استاد گروه محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
s_sobhaniauh.ac.ir
مهرداد کریمی مشاور
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بوعلی سینا
mkmoshaveryahoo.com

اردشیر انجمنی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آرلینگتون تگزاس امریکا
anjomaniuta.edu
ویجای دواداس
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه فناوری رورکی هندوستان
v.devadasar.iitr.ac.in

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات محیطی هفت حصار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Haft Hesar Journal of Environmental Studies

Designed & Developed by : Yektaweb