مطالعات محیطی هفت حصار- اخبار نشریه
ارزیابی مجله در سامانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری (سال ۱۴۰۱)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/21 | 
 به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران ارجمند می رساند به استناد پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور به آدرس https://journals.msrt.ir/home/detail/۱۱۵۹۵/ فصل نامه مطالعات محیطی هفت حصار، در ارزیابی سال ۱۴۰۱، فصلنامه رتبه "ب" را کسب نموده است.
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات محیطی هفت حصار:
http://hafthesar.iauh.ac.ir/find-1.43.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب